Autisme en Kata

Met de doorlopende zoektocht naar therapie voor personen die aan verstandelijke beperkingen in het autistische spectrum lijden, lijkt het er op dat met Judo positieve resultaten zijn te behalen. In dit artikel proberen we te tonen op welke manieren deze positieve resultaten kunnen worden behaald.

SOCIALE INTERACTIE

Mensen met autisme van het inalerte type (Het “klassieke” autisme) hebben vaak een weerzin tegen lichamelijk contact. Op het eerste gezicht kan men dan veronderstellen dat Judo, met zijn overvloed aan lichamelijk contact, ongeschikt zou zijn. Het tegendeel blijkt waar. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, dan is Judo de ingang om verdere resultaten te bereiken, en zelfs de weerzin tegen lichamelijk contact grotendeels te laten verdwijnen.
Na het aanleren van een aantal technieken kan dan zelfs besloten worden de judoka deel te laten nemen aan wedstrijden.
Het deelnemen aan shiai is niet voor elke judoka weggelegd. De grote hoeveelheid prikkels tijdens een wedstrijd (aanmoedigingen van supporters, instructies van coaches, de handelingen van de tegenstander) kunnen het effectief functioneren tijdens een wedstrijd vaak in de weg zitten.
Het beoefenen van Kata gebeurt daarentegen niet in een drukke atmosfeer: Tijdens de gemiddelde Katawedstrijd wordt over het algemeen nauwelijks gepraat, de judopartner is bekend en alles verloopt in een bekend en vele malen geoefend patroon: Allemaal uiterst geschikt voor een judoka met autisme.

STEREOTYPIE

Een studie van Isfahan University (2010) toonde aan dat het uitvoeren van Kata een positieve invloed had op het functioneren van patiënten in het autistisch spectrum. Patiënten aan wie Kata’s werden geleerd vertoonden reeds na 14 weken trainen drastisch verminderde stereotypie (de neiging om nonfunctionele handelingen eindeloos te herhalen). Interessant is verder, dat men na 1 maand niet trainen nog steeds significant verminderde stereotypie constateerde.
Kata’s, die immers een grote herhaling van patronen vereisen om goed te beheersen, hebben blijkbaar een positieve invloed op stereotype gedrag. Daarnaast spreken Kata’s, vanwege hun rigide en procedurele karakter, veel judoka met autisme aan.

GEDRAG

Een studie door de University of Wisconsin uit 2010 toonde aan dat Judo een zeer positieve invloed had op kinderen met ADHD, autisme en bepaalde gedrags- en concentratiestoornissen. Volgens het onderzoek worden kinderen assertiever, oplettender en blijkt dit effect zich voor te zetten in het dagelijks gedrag.

MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

Door de doorlopende herhaling van oefeningen zal de motorische vaardigheid van de judoka toenemen. Dit is in meerdere studies aangetoond. De verbeteringen vinden vooral plaats in spierkracht, balans en algeheel welbevinden.

KATA VOOR JUDOKA MET AUTISME

Hoewel Kata voor judoka met een verstandelijke beperking al enige tijd beoefend werd, is SNJF sinds 2013 structureel bezig met het project “Katastrof”, dat judoka met uiteenlopende beperkingen Kata bijbrengt. Ook houdt SNJF zich bezig met het ontwikkelen van regelgeving en noodzakelijke aanpassingen op de standaard Kata regelgeving, zodat judoka met ongeacht welke beperking een eerlijke kans maken.

BRONNEN

  • Kata techniques training consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder. (Bahrami F, Movahedi A, Marandi SM, Abedi A.)
  • Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control (Philippe Perrin, Dominique Deviterne, Francine Hugel, Cyril Perrot)