Nihon Sport

Talentontwikkeling met Olympisch judocoach Benito Maij

Benito vertelt in deze blog hoe hij zijn judoka’s coacht en hoe hij hierin negatieve (coach) ervaringen gebruikt om het nu anders te doen.

“Wat wil je zelf”

Benito was in zijn jeugd Europees kampioen bij de junioren. Benito ouders hebben hem altijd fantastisch ondersteunt tijdens zijn judo carrière. Zijn vader was super gedreven. Benito ervaarde door de gedrevenheid van zijn vader een bepaalde druk om te moeten presteren. De focus lag destijds misschien wel teveel al op winnen en veel te weinig op plezier en het ontwikkelen van skills en vaardigheden.

Benito vader overleed toen hij 21 jaar was. Na het overlijden van zijn vader keek Benito anders naar zijn sport. Benito wilde graag naar een diëtist, omdat hij wat wilde doen aan zijn vetpercentage. Zijn toenmalige coach zei tegen hem, je moet eigenlijk gewoon naar een sportpsycholoog, want ik denk dat er andere zaken spelen, die maken dat je vetpercentage toeneemt. De sportpsycholoog stelde Benito de volgende vraag: “Wat wil je zelf”. De sportpsycholoog stuurde Benito naar huis om over deze vraag na te denken. Benito beantwoorde deze vraag een week later aan zijn sportpsycholoog. Hij zei dat hij geen zin meer had om te judoën. Alle plezier was verdwenen.

“Plezier zorgt dat je jezelf verder wilt ontwikkelen”

Nadat Benito gestopt was met judo begon hij een opleiding bij de mariniers. Na deze opleiding heeft hij nog diverse specialistische opleidingen gevolgd bij de mariniers. Tijdens zijn carrière bij de mariniers ging hij militairen judo trainingen geven. Vlak na deze periode werd Benito gebeld door Cor van der Geest of Benito niet in Haarlem één keer per week trainingen wilde geven. Benito kreeg steeds meer plezier in het geven van judo trainingen. Ik zie dit vaker bij ex topsporters. Als ze wat doen wat ze leuk vinden, dan willen ze zich hierin maximaal ontwikkelen. Benito legde het volgende pad af als coach: trainer bij Kenamju, coach, hoofd opleiding, talent coach, pré Olympisch coach en nu Olympisch judo coach.

Papendal – nieuwe judocultuur ontwikkelen

Voordat alle judoka’s centraal trainde op Papendal, trainde de judoka’s bij hun eigen judo vereniging. Na de Olympische Spelen van Londen werd besloten om het judo verder te professionaliseren in een Centraal gestuurd programma op Papendal. De beste atleten werden gevraagd om zich te conformeren aan dit Nationale programma. Hier werkt een team van coaches en externe begeleiders fulltime aan deze projecten.

Toen de judoka’s net startte op Papendal namen ze de cultuur, die heerste op hun oude judo vereniging mee naar Papendal. Hierdoor ontstond een mix van culturen, waarin eenheid gebracht moest worden. Vanuit de top van de judobond werden de kernwaarden en de cultuur voor Papendal op papier gezet. Resultaat van deze inspanning leidde helaas niet tot een nieuwe gewenste cultuur.

Cultuur vastleggen: top – down of buttom – up?

Op Papendal werd pas een nieuwe cultuur en waarden en normen vastgelegd, na input van de top judoka’s. Op basis van de input van deze judoka’s is de juiste cultuur ontstaan, waarin de heren en dames hun eigen trainingsprogramma’s en cultuur hebben.

Blog met Bram Verbruggen over vaststellen van cultuur: https://bit.ly/3wnCXTw

Wat is talent?

Benito geeft aan dat je talent hebt als je de juiste skills voor een bepaalde sport beheerst en in staat bent om uit te voeren wat je wordt uitgelegd. Om uiteindelijk de top de halen is het belangrijk om de juiste keuzes te maken en een bepaalde levensstijl te hebben. Hieronder verstaat Benito onder andere een juiste slaap-, drink-, eet, trainingsritme aan te houden.

“Niet de grootste talenten halen de top. Het gaat om de bereidheid om steeds beter te willen worden, stap voor stap”. En om niet op te geven ook als het even tegen zit.

Wat of hoe communiceren

Cor van der Geest kon vroeger iemand in een wedstrijd naar een overwinning coachen. Tegenwoordig mag je als coach tijdens wedstrijden alleen aanwijzingen geven als het spel even wordt stilgelegd. Je kunt in de huidige tijd niemand meer naar de overwinning coachen. Een judoka moet in staat zijn om zelf een wedstrijd te lezen.

“Fouten maken verrijkt je ontwikkeling”

Benito geeft aan dat hij in zijn coaching het individu centraal stelt. Hij helpt elke judoka zijn eigen individuele procesdoelen vorm te geven. In dit proces stuurt, helpt, begeleidt en stelt hij open vragen aan zijn judoka’s. Wat willen ze en hoe willen ze dit gaan bereiken?

Benito daagt je uit om na te denken over de volgende vraag. Leert een sporter van het voorkomen van fouten door constant te coachen? Of is het juist goed dat een sporter ook wel eens verliest? Benito geeft aan dat verliezen nieuwe leermomenten creëert, die zorgen voor verdere ontwikkeling.

De sporter ervaart door een verliespartij zijn eigen tekortkomingen en gaat hier zelfstandig en/of met behulp van een coach mee aan de slag. Als een sporter een wedstrijd verliest, dan zul je als coach er moeten zijn. Je mag een sporter nooit laten vallen, omdat het resultaat niet is, zoals je dat als coach had gehoopt en/of verwacht. Benito leert zijn judoka’s in de spiegel te kijken. Benito kan deze spiegelrol vervullen. Doel is dat de sporter zelf leert in te zien wat er nodig is om verder te groeien. Een sporter krijgt door dit proces eigenaarschap over zijn individuele ontwikkeling. Dit is goed voor de intrinsieke motivatie en als het niet gaat zoals het zou moeten gaan, dan weet de sporter dat hij of ze naar zichzelf moet kijken.

Sommige coaches kiezen voor een directieve manier van coaching. Deze coaches vertellen hun sporters exact wat ze moeten doen. Door constant voor te zeggen hopen ze dat er gewonnen wordt. Bij winnen en succes krijgt de coach ook veel credits. Sommige sporters vinden een directieve manier van coaching in hun proces beter in hun ontwikkeling passen. Benito vraagt zich af of deze manier van coaching op de duurzame resultaten oplevert.

Sporters moeten hierin kijken, waarin ze behoefte hebben en ze zouden eigenlijk ook moeten kijken welke leerstijl (bron Ciska de Bruijn: sportpsycholoog) ze zelf hebben. We kennen de volgende vier leerstijlen van Kolb (leerstijl uitgelegd aan de hand van hoe om te gaan met een nieuwe mobiele telefoon):

 1. Doener: stopt batterij in de telefoon en gaat gewoon proberen.
 2. Observeerder: vraagt aan omgeving met dezelfde telefoon om te laten zien hoe deze telefoon werkt.
 3. Denker: leest eerst de gebruiksaanwijzing en gaat dan aan de slag.
 4. Pragmaticus: leest de gebruiksaanwijzing stapsgewijs en checkt wat hij of ze heeft gelezen.

Elke leerstijl heeft behoefte aan een andere manier van coaching.

Vertrouwen

Benito houdt ervan een vertrouwensband op te bouwen met de judoka’s die hij coacht. Hij wil niet coachen op basis van hiërarchie, echter er moet op een natuurlijk manier verschil zijn tussen sporter en coach. Benito bouwt zijn vertrouwensband met zijn sporters op door open en eerlijk te communiceren. Je gaat samen voor de weg, die uiteindelijk moet leiden tot een bepaald resultaat. Niet alleen de sporter gaat vol energie aan de slag, maar ook de coach moet met dezelfde energie aan de slag gaan. Zichtbaar moet zijn dat beide hetzelfde nastreven.

“Ook een coach moet 100% energie leveren; elke dag opnieuw”

Onder open en eerlijk communiceren verstaat Benito ook dat zijn judoka’s kritisch naar hem kunnen zijn. Kritisch en open naar elkaar in een omgeving, waar respect voor elkaars persoonlijkheid aanwezig is.

Differentieel leren

Benito geeft aan dat breed motorisch leren bewegen zo belangrijk is. Op lagere scholen zou hier veel meer aandacht aangegeven moeten worden. Door balspellen wordt het breed motorisch ontwikkelen van de voet – oog en de hand – oog coördinatie verbeterd.

Het zou een mooie ontwikkeling zijn als judo verenigingen verschillende aspecten uit andere sporten gebruiken, die de judoleerlingen helpen om zich nog beter breed motorisch te leren bewegen. In het meer jaren opleidingsplan van de judobond is het belang van breed motorisch bewegen opgenomen.

Bij het krijgen van een nieuwe kleur slip of band gaat het om de juiste wijze van het uitvoeren van de judotechnieken. Benito: “Waarom integreren we geen oefenvormen uit het Athletic Skills Model in het examen, zonder dat dit direct hoeft mee te wegen in het eindoordeel. Deze oefenvormen voegen plezier aan het examen toe”.

“Breed motorische oefeningen toevoegen aan het examen”

 

Procesdoelen

Procesdoelen zijn hele concrete doelen die alle kleine stapjes bevatten die je nodig hebt om een resultaatdoel te bereiken. Ze focussen, zoals de naam al zegt, op het proces dat je levert om tot het gewenste resultaat te komen. Procesdoelen zijn ontzettend belangrijk bij het doorzetten en volhouden van je acties en richten zich op het creëren van vaardigheden. Je bent niet bezig met WAT (resultaat), maar HOE (proces) je je doel wil bereiken. Door de stapjes duidelijk en concreet te houden, weet je precies wat je moet doen en helpt ook dit je om gemotiveerd te blijven trainen om je einddoel te bereiken. Je krijgt zo het gevoel dat je elke dag vooruitgang boekt, houdt het overzicht, ziet de stijgende lijn en helpen je zo om door te blijven zetten.

“Procesdoelen en resultaten doelen elke dag weer scheiden vraagt aandacht”

Benito geeft aan dat judoka’s het logisch vinden dat ze de procesdoelen op moeten schrijven. Een valkuil is dat er vervolgens toch vaak in de praktijk gekeken wordt naar het behalen van een bepaald gewenst resultaat. Het is lastig voor sporters om in hun procesdoelen te blijven. Dit is een leerproces, waarin een coach de taak heeft om de sporters hier op te wijzen en te helpen bij hun focus op de procesdoelen.

Passie & toekomstdroom

Benito geeft aan dat coachen het mooiste is wat er bestaat. Benito wil graag samenwerken met mensen, die het maximale uit hun sportcarrière willen halen. Het geeft hem energie om elke dag zich te kunnen ontwikkelen en te leren van de sporters en de externe specialisten, waarmee hij samenwerkt. Benito denkt dat als hij niets meer leert hij stopt met coachen.

“Durf kennis te delen”

Benito is bezig met het opzetten van een online sport platform (sportslink). Met dit platform wil hij sporters en coaches informeren, inspireren en enthousiasmeren. Durf informatie en kennis te delen, zodat iedereen zich verder kan ontwikkelen en we er samen voor kunnen zorgen dat de sport kan groeien naar een steeds hoger niveau.

Eigenschappen van een kampioen

Uit onderzoek is gebleken, dat Olympisch kampioenen één of meerdere van de onderstaande eigenschappen bezitten. Ik heb aan Benito gevraagd welke eigenschappen hij belangrijk vindt. Ik vroeg of hij achter elke eigenschappen een score tussen 0 en 10 wilde plaatsen.

Benito’s antwoord: “Als ik antwoord moet geven op deze vraag dan zou ik zeggen dat elke eigenschap een 9 moet zijn. Een 10 is iets realiseren wat onmogelijk is en zou leiden tot stilstand. Streven naar perfectionisme is ook het verbloemen van onzekerheid. Het is nooit goed genoeg. Het belangrijkste is om alle facetten (eigenschappen) die belangrijk zijn om het maximale uit je eigen carrière te halen in de range van 8-9 zitten. De kanttekening daarbij is wel dat ik liever zie dat alle kenmerken een 8 aantikken i.p.v. 5 × een 9, 5 × een 6 en 8 × een 4 (als voorbeeld)”.

 1. Het vermogen om angst te beheersen/controleren.
 2. (Zelf)vertrouwen
 3. Mentale weerbaarheid
 4. Sportintelligentie
 5. Focus / Flow
 6. Concurrentievermogen
 7. Sterke werkethiek
 8. Het vermogen om doelen te stellen
 9. Coachbaar
 10. Hoopvol
 11. Optimistisch
 12. Functioneel perfectionistisch
 13. Eigenaarschap
 14. Fouten durven maken
 15. Omgaan met pers – sociale media
 16. Controle over ademhalen
 17. Visualiseren
 18. Je eigen leerstijl kennen

Willem Visser: “2032”

In 1992 werden er op de Olympische Spelen in Barcelona door Nederland (JBN) twee bronzen medailles behaald (Irene de Kok en Theo Meijer); budget voor dames en heren €200.000 per jaar.

In 1996 werden er op de Olympische Spelen in Atlanta door Nederland (JBN) twee bronzen medailles behaald; budget voor dames en heren €300.000 per jaar.

(Van beider budgetten reisden ook de nationale juniorenteams de wereld rond en zij, dames en heren, behaalden vele medailles.)

In 2021 werd er op de Olympische Spelen in Tokio door Nederland één bronzen medaille behaald; budget voor dames en heren €8.500.000! Gelukkig was daar Sanne van Dijke die de eer van Nederland nog enigszins heeft gered.

 

Judo NL presteerde slecht en de topsportcoördinator van de JBN haastte zich om te schrijven ‘dat de kritiek, vooral van hen die aan de zijlijn stonden, wel weer los zou barsten’.

Echter, door velen werd vooraf al gesteld, dat het met het beleid van de JBN niet goed gaat. Het beleid bij andere sportbonden is veel beter en dat resulteerde in geweldige successen!

Eindverantwoordelijk voor de resultaten van de judoka is de leiding van de JBN, de leiding  van de JBN is verantwoordelijk voor de effectiviteit van de organisatie en de technische verantwoordelijkheid delegeren zij aan een technische staf; de gehele technische staf is dus medeverantwoordelijk voor de effectiviteit van de topsportsectie!

De verantwoordelijkheid kan niet bij de judoka worden gelegd en zeker niet als zij, vaak ongewild, in een keurslijf worden gepropt. (Systemen en structuren zijn er om mensen te dienen en niet essentieel maar zijn slechts hulpmiddelen.)

In zijn ‘ vluchtschrift’ via LinkedIn ‘brabbelde’ de topsportcoördinator van de JBN ook nog iets in de trant van ‘evalueren’. Het is absoluut niet wenselijk, dat de leiding (bestuur en topsport-staf) zichzelf gaat evalueren, dat kan beter overgelaten worden aan professionele mensen uit ‘de zijlijn’.

 

Met evalueren zal ik me in dit artikel niet bezig houden, echter in die evaluatie moet zeker het onderstaande worden meegenomen:

 • Japan behaalde negen (9!) van de 14 gouden medailles met een voorbereiding die bestond uit minimaal 70% judotraining (techniektraining en randori) en maximaal 30% training van uithoudingsvermogen (algemeen en specifiek) en kracht (algemeen en specifiek)
 • In een dankwoord aan de sponsor van krachttrainingsapparatuur bedankte een judoka, deelnemer in Tokio, de sponsor met de uitspraak dat krachttraining de basis van Judo vormt……
 • In 1996 behaalden twee judoka, Jenny Gal en Mark Huizinga, een bronzen medaille; zij waren toonbeelden van techniek en intelligentie. Mark Huizinga werd in 2000 Olympisch Kampioen.

 

Een logische gevolgtrekking is, dat het Nederlandse Judo aan een ‘hevige’ hervorming toe is; tenminste 70% judotraining (techniektraining en randori) en maximaal 30% training van uithoudingsvermogen en kracht met als basis intelligentie!

Onlangs volgde ik een klein gedeelte van een online seminar van de JBN. Judocoach Gé van den Elshout vertelde in zijn betoog, dat hij aandachtig gekeken had naar het Nederlands Kampioenschap Judo onder 18 jaar; Gé van den Elshout was ontstelt over het technisch niveau, “schrikbarend”.

Een paar ‘oude’ deskundigen, die hun sporen in het Nederlandse Judo hebben verdiend, liepen zelfs het gehele Pieterpad (vanwege hun vergevorderde leeftijd in delen) om te filosoferen en van gedachten te wisselen over hoe het Nederlandse Judo van de ondergang gered kan worden. ‘Een bedevaart om het Nederlandse Judo te redden…!’

 

Misschien kan ik, zonder de evaluatie af te wachten, als “persona non grata van de JBN” en als iemand “die nooit meer mag terugkeren in het Nederlandse Judo”, een eerste stap zetten op het (Pieter)pad naar herstel.

 

Dit artikel heb ik als titel 2032 gegeven, omdat het Nederlandse Judo zich daarop moet richten. Een lange termijn visie met een aantal mogelijke tussendoelen voor de korte termijn (2024 en 2028), waarbij men zich moet realiseren dat lange termijn en korte termijn dezelfde startdatum en een andere einddatum hebben!

 

Men kan zes periodes onderscheiden in de Olympische voorbereiding:

 1. Superlange periode, te beginnen op de leeftijd tussen 8 en 10 jaar;
 2. Lange periode van voorbereiding, te beginnen op de leeftijd van 11 en 12 jaar;
 3. Midden lange periode van voorbereiding, te beginnen op de leeftijd van 14 jaar;
 4. Korte periode van voorbereiding, te beginnen op de leeftijd van 17 jaar;
 5. Ultra korte periode van voorbereiding, te beginnen op de leeftijd van 20 jaar;
 6. Laatste periode van voorbereiding, te beginnen één jaar voor de Olympische Spelen en uitlopend in een specifieke voorbereiding.

 

Iedere voorbereidende periode bestaat uit technische, fysieke en mentale aspecten; deze zijn volledig gericht op de fase waarin de judoka zich bevindt.

(Let wel, altijd is het technische, fysieke en mentale programma volledig in overeenstemming met de leeftijdsfase.)

Voor iedere periode kan nauwkeurig omschreven worden wat de inhoud van de training is op het gebied van techniek, uithoudingsvermogen en kracht. Uiteraard kunnen ook de mentale aspecten in de verschillende ontwikkelingsperioden nader omschreven worden.

 

Het ideaalbeeld zal zijn, als men landelijk in de clubs met de groep 8 tot 10 jarigen en met de groep van 11 en 12 jaar kan beginnen, om deze groep vervolgens door alle periodes heen op te leiden en te begeleiden. In feite zal het optimaal zijn als coaches met deze leeftijdsgroep starten met de voorbereiding op de Olympische Spelen 2032.

De coaches zullen perfect opgeleid moeten zijn, waarbij kennis en kunde van techniek de essentie moet zijn. (Het voert nu te ver om hier de inhoud van de opleiding en de competenties van professionele coaches te vernoemen; het ligt klaar!)

Als het gaat om de voorbereiding van 2024 dan zullen judoka vanaf de leeftijd van 20 jaar daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Als het gaat om de voorbereiding voor 2028 dan zullen judoka vanaf 17 jaar daarvoor in aanmerking kunnen komen.

(Let wel; in deze structuur worden leeftijden genoemd. Deze leeftijden zijn globaal gesteld en kunnen individueel verschillen.)

 

 

De leiding van de JBN, met een goede toekomstvisie, richt zich op alle genoemde periodes, vooral ook op de Olympische Spelen van 2032!

 

De verwezenlijking van het totale programma kan absoluut niet zonder de optimale medewerking van de judoclubs en de regio’s; uitstekende judoleraren en judocoaches zijn absoluut noodzakelijk, onmisbaar zelfs.

 

De huidige structuur zal enigszins bijgesteld moeten worden. Als de judoka naar Papendal gaan voor de nationale trainingen dan zullen zij al in hoge mate gevormd moeten zijn.

(Enige personele aanpassing voor Papendal is wellicht noodzakelijk….)

 

De inhoud van het programma…? Ook dat ligt klaar!

 

 

Tot slot

In de vraaggesprekken met judoka Henk Grol gaf hij aan, dat hij bepaald niet trots was op zijn resultaat. Dat siert Henk Grol; daar waar andere atleten in andere sportdisciplines bij verlies stelden, dat ze ondanks het verlies toch trots waren, deed Henk Grol dat niet!

Henk Grol toont karakter als hij simpelweg stelt, dat hij fouten heeft gemaakt en dus niet trots kan zijn op het resultaat van de Olympische Spelen 2020, gehouden in 2021.

Maar…… Henk Grol kan wel trots zijn op zijn gehele Judocarrière en op zijn enorme doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid.

Het doorzettingsvermogen en de onverzettelijkheid van Henk Grol kan als voorbeeld dienen voor alle jonge judoka in Nederland.

 

 

 

 

210929

Willem Visser

Op weg naar het einde niet uit balans’

Hajime Judo Podcast 21 – Podcast 21, Nabeschouwing Tokyo, weer één medaille

In de 21e aflevering van de Hajime Judo Podcast blikken we terug op de Olympische Spelen van Tokyo. We gebruiken dit keer delen van interviews met de judoka’s, trainers en thuisblijvers die in de landelijke media zijn verschenen als kapstok om de Spelen voor wat betreft het judo nog eens helemaal langs te lopen. Het is nooit een compleet overzicht maar geeft wel een beeld van wat er in deze hektische week judo allemaal is gebeurd.

Natuurlijk staan we stil bij de mooie bronzen medailles van Sanne van Dijke en Matthias Casse.

Ik sprak met Owen Marcelis over de Belgische resultaten en we concluderen dat de verwachtingen en het omgaan met succes of teleurstelling in België totaal anders is.

Eurosport commentator Hans van Essen laat zijn licht schijnen over het judo op de Olympische Spelen. Hij spreekt onder andere over de soms tegenvallende resultaten, veel te lange partijen en buitenlandse judoka’s die gaan stoppen.

Aan het einde van de podcast heb ik nog een gesprek met Pascal Bakker. Pascal is coördinator Topsport van de JBN en vertelt over de bijzondere week in Tokyo.

De Hajime Judo Podcast is te beluisteren via alle grote podcast platforms, maar ook via http://hajimejudopodcast.nl
 
Berichten of reactie via bovenstaande sociale media of mail naar andrevanmeerkerk@gmail.com

Aflevering 19 staat online. Veel aandacht voor de Spelen maar ook genoeg ander judo gebabbel.

De 19e aflevering van de Hajime Judo Podcast, waarin we ruim een uur babbelen over judo, gaat vooral over de Olympische Spelen in Tokyo.
We bespreken de verwachtingen en mogelijke medailles voor België en Nederland. We bespreken familiebanden op de Olympische Spelen.
André wordt door al zijn TV collega’s in de steek gelaten als het gaat om inside-informatie over het toernooi. Pim is inmiddels vertrokken naar Tokyo (voor het hockey toernooi).
We hebben informatie over de judo uitzendingen van Eurosport en de laatste informatie over de Belgen.
We bespreken ook het Cadetten toernooi in Boekarest en de resultaten van de Junioren in Praag.
Verder komen we dit keer wat langer terug op reacties van luisteraars (ook de negatieve), hebben we nieuw muziekje voor de Spelen (nou ja nieuw, oud eigenlijk, uit 1978)
en ….
nog veel meer judo gewauwel.
Hij is te vinden in vrijwel alle podcast omgevingen dus veel plezier met luisteren.

Na aflevering 15 van de Hajime Judo Podcast staan er inmiddels weer 3 nieuwe afleveringen online

In aflevering 16 bespreken we de eerste 4 dagen van het WK Judo 2021 in Budapest. Met onze Belgische gast Owen Marcelis bespreken we de historische gouden medaille van Matthias Casse in de klasse tot 81kg. Pim en André bespreken de Nederlandse successen van Frank de Wit en Sanne Vermeer en de andere prestaties  van de Nederlandse judoka’s op het WK. Verder belde André met Daniel Knegt over VI judo en zijn poging om zich op 20 juni te plaatsten voor de Paralympische Spelen van Tokyo.

 

In de 17e aflevering van de Hajime Judo Podcast bespreken we de laatste 4 dagen van het WK Judo 2021 in Budapest. Natuurlijk blikken we ook terug op de gehele week. Met onze Belgische gast Owen Marcelis bespreken we tegenvallende Belgische prestaties in de laatste dagen en komen we nog even terug op de gouden medaille van Matthias Casse. Pim en André bespreken de Nederlandse successen en andere prestaties, het afscheid van Marhinde Verkerk, vergelijken hun lijstjes en nemen je nog even mee in het laatste nieuws. We belden na het WK ook met Hans van Essen voor zijn kijk op dit WK.

 

In de nieuwe aflevering 18 van de Hajime Judo Podcast maken we een round-up van de weken na het WK Judo. We bespreken onder andere de opstart van het judo na de lockdown, de JBN budodag, de toernooien voor cadetten en junioren in Teplice en Coimbra, het EK kata in Polen, de definitieve selectie van Tessie Savelkouls voor Tokyo en de eerste NVJJL bijscholingsdag. André had ook een langer gesprek met Daniel Knegt. De VI judoka wist zich niet te plaatsen voor de Paralympische Spelen van Tokyo, maar gaat vol gas door richting Parijs.

 

 

Hajime Judo Podcast
http://hajimejudopodcast.nl
https://www.facebook.com/HajimePodcast
https://www.instagram.com/hajimepodcast/
https://judoinside.com

Hajime Judo Podcast 15 – Voorbeschouwing WK judo 2021 Budapest

De vijftiende  aflevering van de Hajime Judo Podcast staat helemaal in het teken van het WK Judo 2021 in Budapest.
We bespreken alle 8 dagen van het WK met aandacht voor de Nederlandse en Belgische deelnemers. Natuurlijk voorspellen we de nieuwe kampioenen en doen we een voorspelling met betrekking tot het aantal medailles voor de lage landen. Hierin is André dit keer heel positief.
Hans van Essen laat zijn licht schijnen over de Nederlandse deelnemers in Hongarije.
Natuurlijk bespreken we het laatste nieuws met daarin aandacht voor WK Veteranen, WK en EK kata, de laatste mogelijkheid voor Daniel Knegt om zich te plaatsten voor de Paralympische Spelen, we bespreken de input van onze luisteraars (met o.a. Simeon Catharina), we krijgen shido’s en natuurlijk de tips.
Kortom, je bent na een uur helemaal klaar voor het WK.

TIP André – Yawara Challenge Team wedstrijden op 4 juni in St. Petersburg
https://www.youtube.com/watch?v=61Pw4vKhIGo

Hajime Judo Podcast 12 – Arbitrage met Jhon Ramaekers

In de twaalfde aflevering van de Hajime Judo Podcast hebben we het over de door de JBN voorgedragen judoka’s voor Tokyo. Ook in deze aflevering een lang gesprek met top scheidsrechter Jhon Ramaekers. Jhon is gekwalificeerd voor de Paraympische Spelen van Tokyo en staat als World Referee tijdens de belangrijkste judotoernooien op de mat. In het gesprek beantwoordt Jhon ook verschillende vragen van luisteraars. Verder komen de European Open in Zagreb en de Grand Slam van Kazan kort ter sprake.

Hajime Judo Podcast
http://hajimejudopodcast.nl
https://www.facebook.com/HajimePodcast
https://www.instagram.com/hajimepodcast/
https://judoinside.com

“Klimmen is winnen”

Afgelopen week werd door de Judo Bond Nederland op Papendal een internationale trainingsstage georganiseerd ter voorbereiding op o.a. het komende Wereldkampioenschap judo en de Olympische Spelen.

Een uitgebreide fotoreportage vind je HIER

Hajime Judo Podcast 10 en 11 – EK Senioren Lissabon – Goud voor Sanne / Henk en Guusje naar Tokyo

In de tiende aflevering een nabeschouwing op de vrijdag en zaterdag van het EK met GOUD voor Sanne van Dijke, ZILVER voor de Belg Matthias Casse en BRONS voor Sanne Vermeer. Verder in de podcast: de blessure van Bilodid en Polling, het zesde goud voor Telma Monteiro, een familie op het podium. Natuurlijk bespreken we ook alle andere Belgische en Nederlandse deelnemers aan het EK in Lissabon. Ook een korte voorbeschouwing naar de laatste dag met een bijzondere loting voor de Nederlandse ploeg.

 

In aflevering 11 hebben we de nabeschouwing op de laatste en memorabele dag van het EK met ZILVER voor Henk Grol en Guusje Steenhuis en GOUD voor de Belg Toma Nikiforov. Verder het goede judo van Jesper Smink, het boek van Noel, Hans over Duitsers en Fransen en de winst van André in de voorspellingen. Natuurlijk komen ook nu weer alle andere Belgische en Nederlandse deelnemers aan het EK in Lissabon aan bod.

Hajime Judo Podcast
http://hajimejudopodcast.nl
https://www.facebook.com/HajimePodcast
https://www.instagram.com/hajimepodcast/
https://judoinside.com

Hajime Judo Podcast 9 – EK senioren Lissabon – De voorbeschouwing

In de negende aflevering van de Hajime Judo podcast beschouwen we voor op het EK senioren dat van 16-18 april gehouden wordt in Lissabon. Pim van Meerkerk is in de resultaten van 2018-2021 gedoken en heeft deze geanalyseerd. Gekoppeld aan de eisen eerder door de JBN aangegeven hebben wij, voor dat het EK begonnen is, al duidelijk wie er voor Nederland naar de Olympische Spelen zouden moeten gaan in de klassen -70, -78 en +100.
We hebben ook weer wat vragen met betrekking tot de Buitenlandse ploegen voorgelegd aan Hans van Essen van JudoInside.com en spraken op woensdagmiddag ook nog met de Coördinator Topsport van de JBN Pascal Bakker die al in Portugal aanwezig is.

Hajime Judo Podcast
http://hajimejudopodcast.nl
https://www.facebook.com/HajimePodcast
https://www.instagram.com/hajimepodcast/
https://judoinside.com

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring