Nihon Sport

Benito May: Mijn visie over het Nederlandse judo

Vanuit de bus op weg naar het vliegveld van Tokyo 🇯🇵 begin ik, zoals beloofd, met mijn visie over het Nederlands judo. In mijn beleving heeft het realiseren van een optimaal nationaal programma te maken met de professionalisering van de totale Judo Bond Nederland. Voor iedereen die dit leest zeg ik gelijk “rustig aan, niet gelijk in alle vlekken schieten.” Geef mij de kans om het uit te leggen. Mijn insteek is om het beter te maken, door te ontwikkelen, de lat hoger te leggen, niet om aan te geven dat het allemaal slecht is.

 

Ik zie het judo verdeeld in drie grote pijlers.

  1. Judo als sport (breedte/wedstrijd/top)
  2. Judo als pedagogische ontwikkeling
  3. Judo als motorische ontwikkeling

 

Het lijkt logisch om met het eerste punt te beginnen, maar die komt als laatste omdat, nogmaals in mijn beleving, alles met elkaar verbonden is en dus uiteindelijk het judo als topsport laat floreren. Als laatste wil ik jullie meegeven om niet in beperkingen dit stuk te lezen maar met een open mind en denkend in uitdagingen. Hou de blik naar voren, geopend, breed en zie de mogelijkheden.

 

Judo als pedagogische ontwikkeling:

Als vader van drie kinderen weet ik hoe belangrijk het bijbrengen/aanleren van normen en waarden zijn. Hoe goed sport überhaupt een bijdrage kan leveren in het ontwikkelen van deze realisatie. Er zijn genoeg zelfstandige initiatieven en complete ondernemingen die hier hun corebusiness van maken. Judo is bij uitstek een sport waarin deze waardes worden meegegeven. Via de verschillende clubs, verenigingen of via de buitenschoolse activiteiten gerealiseerd en vanuit het onderwijs zou het mogelijk zijn om het judo in de reguliere gymlessen van onze jongste kinderen (basisschool) te initiëren. Zou het mogelijk zijn, zou het een uitdaging zijn om alle gymleraren in Nederland, die dit uiteraard willen, een bijscholing te geven op Papendal door ervaren specialisten vanuit het jeugd judo. Dit kan vanuit het MJOP (Meerjarenplan Opleidingsplan). Het zou mogelijk zijn om als juf of meester een aantekening te behalen waarin de waardes en vormen van het judo worden bijgebracht en worden geïntegreerd in de gymlessen. Zou het mogelijk zijn om in elke gymzaal judomatten te stallen en zou het voor creatieve geesten mogelijk zijn om een judomat te ontwikkelen die, net als de turnmat, uit een stuk bestaat en makkelijk opgerold in de berging van de gymzaal kan worden weggezet. Dit zijn voor mij nog steeds uitdagingen en zeker geen beperkingen, maar tuurlijk kan dat.

 

Denkend aan de professionalisering binnen de judo bond zie ik hier een manager op staan die dit met zijn team moet gaan realiseren. Het zal een strijd worden van de lange adem waarin we door de ambtelijke gedachte van de overheid moeten breken, waar we elke dag alle positieve ontwikkelingen die onze jeugd (toekomst) en onderwijsresultaten zal gaan opleveren, via alle kanalen dan ook moeten blijven verkondigen.

 

De drie grote pijlers moeten sowieso ondersteund worden met een afdeling (social) media. Waarom heeft de judo bond geen eigen YouTube kanaal? Waarom heeft de judo bond geen eigen platform? Waarom heeft de judo bond geen eigen podcast? Dit zijn maar enkele mogelijkheden die simpel te realiseren zijn. Tuurlijk, ik hoor je al denken: “En wie gaat dat betalen?” Daar kom ik later op terug, maar als je geen opties creëert om je “mogelijke” sponsoren te bedienen van exposure, zullen er weinig aanhaken.

 

Terug naar de eerste pijler. Het hele idee is om de judosport breder weg te zetten in ‘the hearts and minds’ van de Nederlandse bevolking. Als we het judo op een jongere leeftijd – we hebben zelfs tuimel judo – laten ervaren, dan zullen er altijd kinderen blijven hangen in de sport. Deze pijler kan de eerste stap zijn naar de toekomstige Olympische medailles in de toekomst. De belangrijkste conclusie is dat het er al is. Dit geldt trouwens voor alle pijlers. Je hoeft alleen de keus te maken om dit pad te volgen. Ego’s aan de kant te zetten en verbinding te zoeken met de mensen, in elk aspect van deze pijler, het wiel al meerdere keren hebben laten draaien. Als er een wereldwijd programma bestaat om de waardes vanuit het judo te leren aan de jongsten in verschillende continenten, dan lijkt het me dus een ongelofelijke uitdaging om in Nederland deze pijler verder te ontwikkelen en een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld.

 

Denk groter en zie judo als een mogelijke aanvulling voor een maatschappelijk probleem. De wereld verhard, en onze jeugd verhard mee. Normen en waarden vervagen en we begrijpen elkaar niet meer. Judo als pedagogische ontwikkeling kan een bijdrage leveren om onze kinderen en hun toekomst iets meer draagvlak te geven. Het is, en daar ben ik me zeker van bewust,  niet de allesbepalende oplossing. Maar als we vanuit het judo een kleine bijdrage kunnen leveren aan het grote geheel en we kunnen de allerkleinste deze waardes leren dan komen we stap voor stap met elkaar vooruit.

Judo als motorische ontwikkeling

Verschillende modellen richting zich op het atletisch ontwikkelen van jonge talenten. Het idee erachter is om niet te vroeg te gaan specialiseren in één sport, maar breed op te leiden en gebruik te maken van die sport specifieke componenten waardoor men als geheel wordt gevormd tot een betere atleet. Judo is één van de sporten die in bijna elk model wordt gebruikt. Grote atleten als Ronaldo, Suarez en Djokovic, maar ook dichter bij huis zweren bij een brede motorische opleiding van jeugdige sporttalenten. Maar ook grote voetbalclubs hebben al jaren een ontwikkelingsprogramma met judo gerelateerde trainingsvormen erin verwerkt.

 

Ik zie hier een ongelofelijke uitdaging voor het judo om zich te verbreden, nieuwe netwerken aan te gaan en zich als organisatie verder te ontwikkelen. In het Portugese judo zie je al jaren een verbinding met Sporting, Lissabon of andere grote (voetbal) organisaties. Waarom zou dit niet in Nederland kunnen ontstaan. Als we het judo breder uitrollen en binnen de (top)sport die win-win situatie gaan creëren, ontstaan er zoveel nieuwe kansen en mogelijkheden die helpen bij de professionalisering van onze eigen sport.

 

Als een korte noot tussendoor het volgende; ook voor deze pijler is het wiel al uitgevonden en ligt de weg open om het te integreren binnen onze eigen organisatie. Vaak, dat inzicht wordt wel eens vergeten, hebben deze mensen of organisaties een judo verleden. Ik volg met veel bewondering, via de sociale kanalen, oud (top) judoka’s in hun eigen onderneming. Deze mensen hebben ooit onder de vlag van de JBN de wereld afgereisd en prachtige prestaties neergezet. Wees goed bewust van je eigen geschiedenis, die niet altijd zo lang geleden is, luister en leer van deze mensen. Ze staan in het nu, begrijpen de wereld van vandaag en kunnen je haarfijn uitleggen waar de winst in de verschillende pijlers is te behalen.

 

Judo als motorische ontwikkeling zorgt ervoor dat de judosport vanuit een ander aspect wordt benaderd. Er zal met andere ogen worden gekeken naar het judo in zijn algemeen en niet alleen maar worden afgemeten naar de prestaties van de toplaag of de (interne) ruzies breed uitgemeten in de landelijke dagbladen. Het judo zal meer als bedrijf gerund worden. Waar de verschillende pijlers als dochterondernemingen binnen de totale enterprise vallen. In verschillende onderzoeken vanuit belangrijke organisaties wordt de judosport gecategoriseerd als belangrijke sport voor zowel pedagogische als motorische ontwikkeling. Je mag niet onderschatten hoeveel waarde dit kan hebben voor de sport in het algemeen.

 

Zoek ook in deze pijler de verbinding met alle specialisten die in Nederland aanwezig zijn. Leid je nieuwe generatie (jeugd)trainers breed op, zodat ze in hun eigen werkveld ook groter inzetbaar zijn, en veel meer ervaring mee terug brengen in het judo. Verwerk deze pijler goed in je MJOP, zet het weg in een online platform en laat de rest van de wereld zich via een abonnement verbinden aan jouw gedachtegoed. De hele wereld is te bereiken, als je content waarde heeft. Dit moet toch, na het afgelopen jaar, voor iedereen duidelijk zijn geworden.

 

Judo als sport

Zowel topsport zonder breedtesport als breedtesport zonder topsport is onmogelijk.”

Het is natuurlijk geen moeilijke stelling om te begrijpen, maar toch een kleine uitleg. De breedtesport heeft helden nodig, voorbeelden waar ze tegen opkijken, waar ze zichzelf mee willen vereenzelvigen en die daar staan waar zij ooit hopen te komen. Wij zijn, in Nederland, niet goed in het creëren van helden, wij zijn een land van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar helden kleuren niet binnen de lijntjes, helden durven dromen waar te maken, risico’s te nemen en geloven in het onmogelijke. Waarom zouden jonge kinderen daar niet tegen op mogen kijken. Laat ze dromen, laat ze geloven en laat ze hun weg bepalen naar succes en geluk. De topsport heeft deze jeugd nodig om te blijven bestaan. Zij zijn het, die in grote getallen de weg afleggen naar “misschien wel” Olympus. Zij zorgen ervoor dat het nooit ophoudt en zij zorgen ervoor dat de helden in het judo blijven bestaan.

Judo als breedtesport

Laat kinderen genieten van het spelletje, leer ze de technieken en leid ze op tot veelzijdige atletisch judoka’s. Mochten ze later een onderdeel zijn van TeamNL judo dan moeten het totaal judoka’s zijn. Die de vaardigheden in grond en staande tot in perfectie beheersen en deze ook nog in combinatie kunnen smelten tot één geheel. Die alle facetten van het judo begrijpen, die zowel naar voren als naar achter kunnen werpen, die een aanval op links en rechts kunnen maken en die dit in alle souplesse tot een combinatie kunnen maken. Breedtesport gaat niet over winnen en verliezen, het gaat niet om het resultaat en zeker niet om kracht en tactisch inzicht. Deze en meerdere aspecten komen later naar voren. Laat kinderen (pupillen) zelf de wedstrijd bepalen, leer ze omgaan met het respect naar de ander en leer ze zelf te begrijpen en waarderen over de schoonheid van een perfect uitgevoerde worp. Ook dit model komt niet uit mijn koker, maar wordt al jaren uitgedragen door verschillende trainers en coaches in het land. Als je je oren te luisteren legt, is het soms mooi en inspirerend wat voor goede ideeën worden verteld. Laten we niet onze oren en ogen sluiten voor mensen die geen wereld of Olympisch kampioen hebben voortgebracht. Breedtesport is waar wij onze twee pijlers laten samenkomen in zowel pedagogische als motorische ontwikkeling.

 

Ik zie mijzelf ook als een product van een fanatieke ouder waarin hij zijn weg moest bewandelen. Om eerlijk te zijn, had mijn broer deze zware last meer op zijn schouders. Dit verhaal gaat niet om mijn persoonlijke ervaring, maar om aan te geven dat ik dit nog steeds zie, hoor en voel langs menig judo mat ergens in het land. Hiermee slaan we de twee eerdergenoemde pijlers compleet omver. En misschien heb ik, als we dan toch met z’n allen in de spiegel kijken, als jeugd coach ook deze fout gemaakt. De laatste persoonlijke noot, om mijn verhaal te illustreren, is de volgende: ik heb als enige jeugd judoka ooit tien keer het Open Zaanstreek toernooi gewonnen. Dit was, in die tijd, één van de grootste toernooien in het land. Menig judoka van mijn leeftijd zal dit herinneren, als alle coaches die nu (bijna) gestopt zijn of op het einde van hun carrière zitten. Grote bekers en een trompettist maakte de huldiging iets unieks op die jonge leeftijd. Je zou verwachten dat er een eervolle vermeldingen staat op een gegraveerde steen in de sporthal “de Tref” of op zijn minst een speciaal uitgereikte medaille van verdienste voor deze unieke prestatie. Ik zal erover ophouden en iedereen begrijpt dat dit allemaal onzin is en dat ik nu zittend in het vliegtuig terug naar Nederland van de Spelen in Tokyo niet kan begrijpen wat men toen gedacht moest hebben. Stop met al die ongein, verlangen van ouders, en over geëmotioneerde coaches die denken dat de wereld zich afspeelt ergens in een afgelegen sporthal in Nederland. Laat de jeugd genieten en strijden in het spelletje. Laat ze zelf met winst en verlies omgaan en laat ze proberen om de durf te hebben om die ander op zijn rug te gooien. Want uiteindelijk, op welk niveau je ook komt, gaat het om het judo.

 

Judo als wedstrijdsport

Het verlangen van atleten en coaches om in het buitenland furore (enorm veel succes) te maken is soms groot, erg groot. De weg die beide moeten bewandelen is stap voor stap en niet ongecontroleerd versneld omhoog. We zijn onze eigen nationale competitie langzaam aan het afbreken. Toernooien verdwijnen, onderling competitie stagneert en jonge coaches missen de ervaring en ontwikkeling om in eigen land te groeien. Waarom is het niet mogelijk om vanuit elk district een nationaal toernooi te organiseren, mooi aangekleed met de vlaggen en matten vanuit de Judo Bond Nederland en judoka’s met een mooi rug embleem voorzien van naam of club (kan ook in sticker vorm). Maak er een nationale competitie van met ranking en puntensysteem, wat recht geeft op kwalificatie naar internationale toernooien, dat weer recht geven op plaatsing voor de jeugd EK, WK of Olympische Spelen. Gezamenlijk met het NK, geeft dit nationaal elke maand een mooi evenement voor de jeugd om naar te kijken. Ze leren, net als in een Olympische cyclus, om te gaan met positionering en dat het niet stopt bij een minder goed resultaat. Ook zal het de spanning voor coaches, ouders en familieleden terugbrengen en zullen zij graag komen kijken naar de volgende evenementen. Een judotoernooi staat niet op zich, maar maakt onderdeel uit van een groter geheel. Sidestep; dit is weer allemaal weg te zetten op het online platform, met foto’s, interviews en korte documentaire over deze atleten. De mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Toptrainers, strength & conditioning trainers, voeding specialisten en mindset coaches zijn allemaal toegankelijk voor deze atleten en coaches. Met een knipoog zeg ik je dat dit wiel ook al is uitgevonden en zeker tot de mogelijkheden behoort om voor iedereen te gebruiken. Laat je atleten, trainers en coaches verder ontwikkelen en de kennis bij elkaar op halen.

 

Judo als wedstrijdsport is de eerste fase waar we elkaar gaan onderwijzen in het vak van topsporter en/of topcoach. Mijn stellige visie is dat de atleet zelf verantwoordelijk moet worden voor zijn eigen topsport traject. Vanuit deze visie zal ik in deze fase starten. Persoonlijkheid en ontwikkeling bepalen de snelheid van het proces, dat altijd individueel wordt afgestemd, naar een zelfbewuste, zelfregulerende, intrinsieke topsporter. Het vak van topsporter begint op Papendal.

Judo als topsport.

Het vak van topsporter leren, is een proces van enkele jaren. Je komt binnen als Performer en ontwikkelt je door naar High Performer en komt uiteindelijk, als het goed is, tot Elite Performer. Deze fases staan nog niet weggeschreven in het MJOP. Deze blauwdruk moet gelden voor elke (judo) atleet of (judo) coach die op het allerhoogste niveau wil presteren. Voor iedereen die geïnteresseerd is of voor iedereen die het wil horen, zal ik graag de diepte ingaan. Mijn visie en missie liggen al jaren op de plank klaar. Voor dit verhaal vind ik het belangrijk om aan te geven dat alleen een totale professionalisering impuls kan leiden tot groei. Je kan niet één onderdeel eruit halen, deze reorganiseren en dan denken dat het judo met sprongen vooruitgaat. Judo als topsport, welke weg je ook inslaat, welke reorganisatie je ook wilt doorvoeren, zorg ervoor dat je de juiste mensen op de juiste positie zet (dit geldt voor de hele organisatie, niet alleen topsport). Laat mensen in hun kracht werken en beloon ze op hun specialisme. “Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel” is een bekende uitspraak. Iedereen kent het en begrijpt het, maar in de uitvoering wordt het niet altijd gehanteerd. Soms is een herverdeling, herpositionering van de gevestigde orde alles wat nodig is.

 

Iedereen schreeuwt om een sterke leider, een die zegt waar het op staat, een die aanzien heeft binnen alle gelederen van de organisatie en met zijn daden de mentaliteit binnen Papendal richting kan geven. Het lijkt het Nederlands voetbalelftal wel. Ja, hebben ondermaats gepresteerd en we zijn ver weggebleven van alle verwachtingen die we zelf gesteld hadden, maar topsport is meer dan de prestatie van één toernooi. Topsport is visie, teamwork, confrontaties, leiderschap, prestaties, verantwoordelijkheid, leren, verbeteren en vasthouden aan je volgende missie.

 

Je moet er altijd voor zorgen dat je als totale organisatie blijft groeien, blijft ontwikkelen en je targets hard durft te zetten. Om het Nederlands judo naar een hoger plan te tillen moet iedereen, niet alleen de stafleden van deze Olympische Spelen, in de spiegel kijken en zich afvragen of de positie die hij of zij bekleedt nog wel past bij de High Performance Cultuur van vandaag en of het Nederlandse judo nog wel gebaat is bij de organisatie zoals hij nu staat. Net als wij, Olympische coaches, de verantwoordelijkheid moeten nemen voor deze Spelen zal iedereen vanuit zijn eigen functie dit moeten doen. Willen we in Parijs 🇫🇷 op de Spelen van 2024 het Wilhelmus (meerdere malen) horen, dan zal op elk niveau op elk stukje van de organisatie een professionaliseringsslag gemaakt moeten worden en zal het mooi zijn om onze grootste sceptici op de tribune te mogen verwelkomen en hun longen (zoals zo vaak is gebeurt) kapot te horen schreeuwen om de medailles, die deze ploeg in staat is om binnen te halen.

 

Het is tijd om even afstand te nemen. Te genieten van mijn gezin en gezamenlijk de resterende schoolvakantie te vieren. Nog een paar uur vliegen en dan landen we op Schiphol. Daar waar mijn vrouw en drie toppers staan te wachten. Mijn laatste woorden zijn aan hen gericht. Zij die mij altijd gesteund hebben, die zich altijd weggecijferd hebben en die elkaar, niet altijd makkelijk, hebben gesteund en geholpen als ik weg was. Zij zijn en blijven voor altijd mijn alles. Ik had dit nooit kunnen meemaken zonder jullie, dank jullie wel 🙏


KRIJG 10% KORTING OP WWW.NIHONSPORT.NL

GEBRUIK DE KORTINGSCODE: NIHONSPORTBLOG10


Gastblog: 5 tips om het maximale uit je training te halen

Je hebt duidelijke sportdoelen voor jezelf opgesteld en bent keihard aan het trainen om deze sportdoelen te behalen. Maar ondanks dat je dag in, dag uit in de sportschool jezelf in het zweet aan het werken bent, ben je nog niet helemaal tevreden over jouw behaalde resultaten. Het gaat niet snel genoeg en je denkt dat je er meer uit kan halen, maar hoe dan? Lees dan vooral verder voor onze 5 tips om maximaal te presteren in de sportschool!

#1 Eet voldoende eiwitten

Eiwitten zijn ontzettend belangrijk voor je, vooral wanneer je intensief traint! Eiwitten zijn de bouwstenen voor je spieren en zijn deels opgebouwd uit essentiële aminozuren wat ze onmisbaar maakt. Wanneer je gaat trainen komen er kleine scheurtjes in je spieren en dat levert spierschade op. Eiwitten dragen vervolgens bij aan het herstel van de spieren en het opbouwen van spiermassa. Als je serieus bent met je krachttraining en met het behalen van je doelen is de inname van voldoende eiwit dus cruciaal!

Maar hoeveel eiwitten heb je dan nodig?

Dit verschilt per persoon en hangt van verschillende factoren af, maar over het algemeen kan je uitgaan van 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht als spieropbouw of spierbehoud je doel is. Maar hoe kom je dan aan jouw dagelijkse eiwit behoefte? En waar zitten eiwitten in?

 

Eiwitten kun je halen uit zowel dierlijke producten als plantaardige producten. Bij dierlijke producten denk je aan vlees, gevogelte, vis, eieren en zuivel. Vandaar dat de koelkast van bodybuilders vaak vol staat met kipfilet en kwark. Bij plantaardige producten denk je vooral aan zaden, noten, groenten (zoals erwten), paddenstoelen en granen zoals bruine rijst. Voor een compleet lijstje aan plantaardige producten, lees dan ons blog.

Tip! Lukt het niet om door middel van voeding voldoende eiwitten binnen te krijgen? Vul dan je dagelijkse eiwitbehoefte aan met een heerlijke eiwitshake.

#2 Neem creatine

Creatine is misschien wel het populairste voedingssupplement dat er bestaat en dat heeft een goede reden! Creatine is een lichaamseigen stof die gemaakt wordt uit de drie aminozuren: glycine, arginine en methionine. Creatine komt het meest tot zijn recht wanneer je je kort en explosief inspant. Dat maakt dat het een enorm populair voedingssupplement is bij krachtsporters.

 

Maar wat is nou precies de werking van creatine? Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken naar creatine gedaan en het voornaamste voordeel is dat creatine spiergroei stimuleert bij explosieve krachtinspanningen. Daarnaast worden fysieke prestaties verhoogd bij opeenvolgende reeksen korte, hoogintensieve oefeningen. Deze voordelen maken creatine enorm waardevol voor krachtsport, maar ook voor explosieve sporten zoals sprinten.

 

Nu vraag je jezelf misschien af hoe je dan voldoende creatine binnenkrijgt. Vis en rood vlees bevatten creatine, alleen is dit gehalte zo laag dat je ongeveer 1 kilo rood vlees moet eten om aan 5 gram creatine te komen, de ideale dagelijkse hoeveelheid. Om die reden is creatine als voedingssupplement de meest voorkomende oplossing. Creatine monohydraat heeft de meeste wetenschappelijke onderbouwing, is goedkoop, makkelijk in gebruik EN veilig, dus zeker het proberen waard!

#3 Krijg jij voldoende vitamines binnen?

Krachttraining draait vaak meer om uiterlijk dan andere sporten. De algemene gezondheid komt vaak pas op de tweede of derde plek. En dat is zonde! Er wordt vaak vergeten dat door een goede gezondheid je prestaties nog meer verbeteren in de sportschool. Vooral wanneer je ziek bent gaat trainen natuurlijk weinig worden. Daarnaast gebeurt er vanalles in je lichaam als je intensief traint, dus is de inname van voldoende vitamines en mineralen net zo belangrijk als de inname van voldoende eiwit.

 

Voor fanatieke (kracht)sporters zijn deze vitamines en mineralen het belangrijkst:
– Vitamine D is goed voor het behoud van sterke botten en is goed voor de werking van de spieren

– Vitamine B12 & B6 ondersteunen het energieniveau, dragen bij aan fitheid en helpen om vermoeidheid en moeheid te verminderen

– Vitamine C draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid

– Magnesium is goed voor de werking van de spieren

– Zink helpt bij het opbouwen van lichaamseiwit en draagt bij aan een normale hormoonhuishouding

 

Tip! Denk je dat je vitamines te kort komt? Of te weinig mineralen binnenkrijgt? Ondersteun je dagelijkse voeding dan met een multivitamine!

#4 Let op je dagelijkse calorie inname

Voeding is een enorm belangrijk aspect om niet alleen het maximale uit je training te halen, maar ook om de beste fysieke resultaten te bereiken. Het gezegde ‘Abs are made in the kitchen’ bestaat niet voor niks! Wanneer jij niet de juiste voeding in de juiste hoeveelheden binnenkrijgt kan jouw lichaam niet optimaal presteren en ga je niet het resultaat bereiken dat je wil.

 

Wil je maximaal presteren? Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om voldoende koolhydraten in je dieet te verwerken zodat je glycogeenvoorraden goed gevuld zijn. Is vetverlies jouw primaire doel? Dan wil je ervan verzekerd zijn dat je niet veel meer calorieën binnenkrijgt dan je lichaam nodig heeft. Wil je juist spieren opbouwen? Dan geldt het omgekeerde en is het naast je eiwit inname belangrijk om dagelijks genoeg gezonde voeding binnen te krijgen.

 

Tip! Op je calorie inname letten maar toch lekker blijven genieten van je dagelijkse voeding? Dieetproducten kunnen hiervoor een ideale aanvulling of vervanging zijn!

 

#5 Haal het maximale uit jezelf!

Wat het allerbelangrijkste is van heel de training: zorgen dat je er plezier in hebt! Wanneer je oefeningen niet leuk vindt, dan is de kans groot dat je eerder opgeeft. Zonder goede motivatie en wilskracht kom je nergens. Bedenk welke oefeningen jij het leukst vindt en laat die regelmatig in je routine terugkomen. Stel daarnaast een doel voor jezelf en deel deze op in kleine doelen. Elke keer dat je een klein doel behaald hebt, is het weer een extra overwinning voor jezelf en dat motiveert!

 

Daarnaast hebben we nog twee bonustips voor je:

  1. Train met een sport buddy! Trek een vriend van de bank af, neem hem of haar mee de sportschool in en blijf elkaar motiveren om die gestelde doelen te behalen.
  2. Verwen jezelf met een leuke outfit! Elke keer als je weer een klein doel hebt behaald, mag jij weer een klein cadeautje voor jezelf uitkiezen: Een nieuwe trainingsbroek, fitness handschoenen, tank top, legging, noem het maar op. Zolang jij je maar tip top voelt in je nieuwe outfit. Een extra motivatie om te gaan en om jouw persoonlijke doelen te behalen! Go for it!

 

Dit blog is geschreven door XXL Nutrition.

Nihon Sport’s uniek ‘customizable’ concept om alle helden binnen (vecht)sportclubs aan te moedigen!

Stel je persoonlijke poster en social post samen


De mensen maken de club of het nu de topsporters zijn, de clublegendes, het enthousiaste clublid of de trouwe vrijwilliger. Stel nu gratis je poster en social bericht samen om deze helden in het zonnetje te zetten en tevens alle leden binnen de club een hart onder de riem te steken om gemotiveerd te blijven.

Voor Nihon Sport, ijzersterk in vechtsporten, ontwikkelde “No Tomato” een uniek ‘customizable’ concept om alle helden binnen (vecht)sportclubs aan te moedigen.
Want mensen maken de club en juist nu is het belangrijk dat we in beweging blijven. Of we nu topsporters zijn, enthousiaste clubleden of trouwe vrijwilligers…
Met deze zelf te customizen posters + matching social posts steken we ze allemaal een hart onder de riem (óf een hart onder de zwarte band, afhankelijk van de vechtsport in kwestie)!
🥊 Klik op deze link om jouw persoonlijke poster en social post samen te stellen!

Gastblog Willem Visser: De kern, die leidt tot succes

Actiefoto’s: Harrie van den Hurk

Judo is steeds volop in ontwikkeling en enige tijd dreigde judo te verworden tot worstelen in een wit en blauw pak.

Kracht en uithoudingsvermogen, de hulpmiddelen, waren geruime tijd belangrijker dan de essentie van judo, techniek. De specifieke stijl van judo werd hierdoor aangetast.

Gelukkig heeft de Internationale Judo Federatie, met de heren Vizer, Uemura, Barta en Snijders, het gevaar op tijd onderkend en de IJF heeft, hoofdzakelijk door het verbeteren van het wedstrijdreglement, judo weer op het juiste spoor van het ontwikkelingspad gebracht.

(Het is voor het Nederlandse judo strikt noodzakelijk om ook dat spoor te volgen en dus mag kracht en uithoudingsvermogen de essentie van judo, techniek, niet langer overschaduwen! Ja, als trainer en coach is het gemakkelijk om bezig te zijn met het vergroten van kracht en uithoudingsvermogen; het is echter vele malen moeilijker om techniek en de vaardigheid in randori te ontwikkelen en wedstrijden te begeleiden.)

Door de nieuwe reglementen voor wedstrijden (min of meer terug naar de jaren 60 van de vorige eeuw) is de essentie van judo, techniek, weer het belangrijkste facet in judo geworden.

Hazumi en Ikioi

Twee begrippen waarmee men de het judo kan verklaren zijn Hazumi en Ikioi.

Om het hoogste te behalen moeten Hazumi en Ikioi in de juiste verhouding in harmonie worden gebracht.

 

Wat is nu Ikioi en wat is Hazumi?

 

Ikioi is een hulpmiddel, dat onontbeerlijk is en dat in bepaalde mate aanwezig moet zijn; het mag echter nooit boven Hazumi uitstijgen.

 

Hazumi is het vermogen om massa en snelheid samen te schikken, te coördineren. Dit vereist bewegingsgevormdheid, die alleen maar kan ontstaan als men informatie kan opnemen en kan verwerken. Informatie over wat men moet doen en hoe men het moet doen, afhankelijk van de plaats (de omstandigheden) en het tijdsbestek (de snelheid) waarin men het moet doen.

Wil men slagen dan zal men altijd de vorm moeten achten; misvorming kost tijd en gaat ten koste van de snelheid.

Om juist om te gaan met massa en snelheid moet men gevormd zijn en gevormd zijn betekent: stijl!

 

Hazumi is ook het vermogen om massa en snelheid samen te schikken. Dit vermogen wordt bepaald door spirit: dwz kalmte, alertheid, vol energie, compleet bewust en juist reagerend. Armen en benen ontspannen, de kern hard, je blik gericht op de kin van de tegenstrever.

De som van al deze onderdelen kan men actieve gelatenheid noemen.

 

Ikioi is de stuwkracht: de kracht die het lichaam zwaar, hard en gespannen maakt. De ledematen worden aangespannen, de tegenstrever moet worden weerstaan.

Ikioi moet hulpmiddel zijn.

 

Als Ikioi gaat heersen over Hazumi dan verdringt het de vrijheid en….zonder vrijheid is men ver verwijderd van de vooruitgang.

 

Met dank aan professor Jigoro Kano.

 

 

April 2019,

Willem Visser

 

© Willem Visser Coaching B.V.

Uitgebreide fotoreportage Nederlands Kampioenschap Judo -15 2019

Uitgebreide fotoreportage Nederlands Kampioenschap Judo -15 2019. Klik HIER

Uitgebreide fotoreportage Grand Slam Paris 2019

Uitgebreide fotoreportage Grand Slam Paris 2019

Foto’s dag 1 HIER

Foto’s dag 2 HIER

Gastblog Willem Visser: Ongelooflijk

In 1966, tijdens de Europese Kampioenschappen Judo in Luxemburg, moest Jan Snijders van broek wisselen, omdat de Russische judoka Kiknadze op hem was gevallen bij het uitvoeren van een werptechniek. Het is me niet duidelijk of dit de aanleiding is geweest voor de heer Jan Snijders om het scheidsrechtersjasje aan te trekken, het is echter wel zo, dat Jan Snijder heel snel uitgroeide tot eerst de beste scheidsrechter van Nederland (hij belde me eens op om zich te verontschuldigen, omdat hij een paar yoko guruma van Murvin Eliazer niet juist beoordeelde) en snel daarna werd hij de beste scheidsrechter in de EJU en de IJF.
Uiteindelijk leidde dat tot zijn benoeming tot lid en later tot directeur van de scheidsrechter-commissies van EJU en IJF. Weliswaar is ‘don Juan’ Barcos de scheidrechtersdirecteur degene die het meest op de voorgrond treedt (hoofdzakelijk door internationale scheidsrechters publiekelijk te vernederen), het is toch Jan Snijders die de internationale scheidsrechters coacht en ook is het Jan Snijders die professioneel (= zeer deskundig, integer en in staat en bereid tot samenwerking) in het wedstrijdreglement het goede behoudt en daar waar nodig steeds verbetert.
Het is ongelooflijk dat Jan Snijders, als uiterst deskundig judoka en internationaal alom zeer gewaardeerd als scheidrechtersdirecteur, nog steeds niet is bevorderd tot 9e dan judo.
Aan de IJF kan het niet liggen; mijn promotie (en ik beteken internationaal bepaald niet wat Jan Snijders betekent) werd door de IJF binnen drie weken erkent en onderschreven door het toesturen van het daarbij behorende door EJU en IJF ondertekende certificaat.
Het zal toch niet zo zijn, dat de promotie  van Jan Snijders tot 9e dan judo ergens bij de JBN ‘in de la’ is blijven liggen, of nog erger…..door de JBN wordt geblokkeerd.
ONGELOOFLIJK!
Parijs 9 februari 2019
Willem Visser

Uitgebreide fotoreportage Belgian Open Judo Women Herstal 2019

Uitgebreide fotoreportage Belgian Open Judo Women Herstal 2019. Bekijk de volledige fotoreportage HIER

Variatie doen of lastig?

Zo lang mogelijk op je bed blijven liggen voordat je naar je studie (of werk) gaat. Net voordat je de deur uitrent, eet je nog snel nog een boterham met pindakaas, je ontbijt als altijd. 

Elke dag hetzelfde ontbijtje eten, er valt zeker iets voor te zeggen: het geeft structuur, je hoeft niet na te denken over wat je gaat maken én je weet zeker dat je iets voedzaams eet. Maar variëren heeft ook zo z’n voordelen.

Wanneer moet je variëren?

Er kunnen diverse aanleidingen zijn om je eetpatroon eens onder de loep te nemen en de stap te zetten om te kiezen voor een ander ontbijt, lunch, tussendoortje of diner. Je prestaties tijdens het sporten verslechteren, je voelt je erg moe en totaal niet fit, je ziet er bleekjes uit, krijgt opmerkingen van mensen uit je omgeving of je hebt kwaaltjes die je niet kunt thuisbrengen.

Waarom moet je variëren?

Elk voedingsmiddel heeft een eigen unieke samenstelling van nutriënten. Denk aan fruit dat veel vitamine C en voedingsvezels bevat. Deze voedingsstoffen komen we niet tegen in yoghurt of kwark. Die producten leveren juist weer veel eiwit en calcium.

Door te variëren met verschillende voedingsmiddelen, kun je ook de opname van bepaalde voedingsstoffen verhogen. Er is niet één voedingsmiddel dat alle nodige voedingsstoffen bevat.

Door gevarieerd te eten, krijg je afwisseling in je maaltijden. Elke dag anders eten zorgt ervoor dat je verschillende smaken proeft, andere geuren ruikt en hierdoor krijg je een andere smaakbeleving. Je kunt door variëren ook kennismaken met andere producten die niet oorspronkelijk in Nederland verbouwd worden. Het geeft je ruimte om nieuwe gerechten te maken en andere producten uit te proberen.

Eenzijdig eten zorgt ervoor dat je smaak vervlakt, je proeft steeds dezelfde smaken omdat je dezelfde producten gebruikt. Alles gaat op elkaar lijken. Het gevolg kan zijn dat eten niet leuk meer is, minder behoefte hebt in eten en je prestaties verminderen.

Hoe kan je variëren?

Het lijkt heel gemakkelijk om te variëren, maar in werkelijkheid zal het voor velen vreemd zijn. Je moet iets anders gaan doen dan je gewend bent. Het komt erop neer dat je buiten je ‘comfortzone’ zult treden.

Begin dus bij één hoofdmaaltijd, bijvoorbeeld de lunch of de warme maaltijd. Maak een planning, een boodschappenlijstje en bereid het goed voor. Heb je geen inspiratie? Neem dan eens de tijd om in de supermarkt of op de markt rond te kijken wat het aanbod is of check internet.

Zoek uit welke voedingsmiddelen voor elkaar inwisselbaar zijn en je kan eindeloos variëren. Je kunt variëren door binnen een productgroep andere producten te kiezen. Denk aan yoghurt met fruit en muesli dat je gaat vervangen door brood met kaas of een kommetje havermout met fruit.  Je kunt ook eens kiezen om een groenteomelet te maken of een broodje te beleggen met kipfilet, walnoten, veldsla en een dressing. Dan varieer je tussen verschillende productgroepen.Als je moet afvallen of veel sport doet raden wij de eiwitrijke variant aan, zoals magere kwark of Skyr. Niet zo dol op een bakje kwark? Meng het door je smoothie (met bv wat fruit).

Wil je een keer afwisselen met je sneetje brood? Neem 2 volkoren knäckebröd, 3 volkoren rijstwafels, een volkoren bolletje of mueslibol, 25 gram muesli of havermout. Je lunch met een schaaltje melk met havermout, een appel en kaneel, een maaltijd pastasalade of een eiwitpannenkoek met fruit. Het belangrijkste is dat je ervaart dat er veel mogelijk is en dat je lichaam alleen maar blij wordt van die verschillende producten.

Samengevat

Door gevarieerd te eten krijg je alle voedingsstoffen binnen die je lichaam nodig heeft. Hiermee houd je je lichaam fit en gezond. Pas kleine dingen aan: eet puur, dus niet bewerkt eten, neem kleurrijk eten, varieer goed en eet voldoende!

Misschien eet je al goed en dan hoef je niks aan te passen…

Eet Slim!

 

Met sportieve groet,

Daniëlle Gommers-Vriezema
Sportdiëtist, leefstijlcoach en sportbegeleider
(Di)eet Slim en Leef Slim

Praktijkadres (Di)eet Slim:
Sportcampus FSG, HEALTH gebouw
Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn

06-2125 58 76
info@dieetslim.nl

Tim Helmons wint landelijke “Jan Wetzer Stimuleringsprijs”

Tim Helmons en Bertie Wetzer

Helmond, – Tim Helmons uit Oud Gastel heeft de landelijke “Jan Wetzer Stimuleringsprijs” gewonnen. De prijs houdt in dat Tim voor 500 euro aan sportkleding en accessoires kan uitzoeken op de Internetsite van Nihon Sport Nederland.

“Dat worden spullen van Arawaza” zegt Tim trots. “Vanaf het begin wil ik eigenlijk alleen maar sporten in de karatepakken en protectie van Arawaza. Dat zijn de allerbesten. Voor mij geen ander merk!”

Tim behoort al tot de Nederlandse top van het jeugdkarate van de Karate-Do Bond Nederland. De karateka die begon bij Karate-Do San in Roosendaal traint sinds twee jaar bij Unity’99 in Rotterdam. “Ik bleek talent te hebben en mocht gaan trainen met betere trainingsmaatjes. Bij Unity’99 gaat dat perfect.”

Dat Tim talent heeft bleek afgelopen jaar toen hij tijdens de Europese kampioenschappen WIKF in het Portugese Braga de Europese titel op zijn naam schreef. Voor dit jaar kijkt hij al voorzichtig naar het komende Wereldkampioenschap WIKF.

Bertie Wetzer, die de prijs symbolisch uitreikte aan Tim, was erg enthousiast over de motivatie die Tim opgaf voor de Jan Wetzer Stimuleringsprijs. “Het ging Tim niet alleen om de sportieve prestaties. Niet alleen winnen en verliezen. Ook de mentale aspecten van de karatesport wist Tim goed te verwoorden. Karate heeft Tim persoonlijk laten groeien van een kind dat vroeger gepest werd tot een Europees jeugdkampioen. Schitterend!”

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring