Nihon Sport

Jelle Vicca / Taekwondo: Creating Diamonds

Ik ben Jelle Vicca, taekwondotrainer bij VZW TKDschool Keumgang, in Diest, België en jeugdcoach bij de Vlaamse federatie: Taekwondo Vlaanderen. Ik heb een opleiding sportleraar afgerond en toen ik 10 jaar geleden stopte als topsporter heb ik samen met het bestuur met onze club een doorstart gemaakt.

 

Het was tijdens mijn sportieve carrière al duidelijk dat er verandering nodig was. De manier van werken bleek niet enkel voor mezelf, maar ook voor vele andere Vlaamse atleten niet succesvol. Ook al was er ook toen talent, ambitie en werklust aanwezig.
Ik besloot het roer volledig om te gooien en een werking naar mijn visie te installeren binnen de club. Er werd een ambitieus plan opgesteld met naast sportieve doelen ook doelstellingen om de club te professionaliseren en structuren uit te bouwen.
Ik werd verantwoordelijk voor het sportieve luik.

In deze meer dan 10 jaar hebben de trainers en het bestuur veel aandacht besteed aan het uitbouwen van een clubcultuur, het geheel van mindset, gedrag en groepsdynamiek, die onze leden moet triggeren om te streven naar en te helpen om, het maximale uit hun talenten en kwaliteiten te halen.

Bij onze doorstart was het voor iedereen duidelijk dat onze club zich hoofdzakelijk zou toeleggen op het Olympische sparren. De missie van onze club werd vastgelegd in 3 doelstellingen

  • Wij willen de beste en de best gestructureerde Taekwondoclub in België worden, zijn en blijven en meedoen op Europees niveau.
    Als actieve sporter ben ik op veel tornooien geweest in binnen – en buitenland. Als lid van een kleine club uit België keek ik op naar de grotere teams uit Nederland, Duitsland e.a. die op al die tornooien er met meerdere atleten kop en nek boven uit staken. Na een tijdje zag je echter een aantal van die clubs verdwijnen omdat er geen opvolging van nieuwe talenten kwam. Dit eerste punt van onze missie drukt niet alleen onze ambitie uit om een topclub te worden die meespeelt op Europees niveau maar ook om aan de top te blijven. Dit lukt enkel als je een stevige basis hebt om op te werken. We moesten dus vooral gaan bepalen wat er aan de basis van blijvend succes moet liggen.

 

  • Wij willen een grote club zijn.
    Dit 2de punt is een logisch gevolg van onze eerste ambitie. Je kan in onze sport en met onze visie op die sport en op wat een succesvol opleidingstraject moet zijn, enkel de beste club blijven wanneer je vele jonge kinderen hebt om potentiële talenten op te pikken en te vormen. Voor een in België vrij onbekende sport en bovendien gevestigd in een kleine stad in Vlaanderen is een groot ledenaantal nastreven tot nu toe behoorlijk ambitieus gebleken. Om een groter ledenaantal degelijk op te vangen moet je naast een goede trainingsinfrastructuur ook een breed en goed opgeleid team van trainers uitbouwen.

 

  • Wij zijn in de eerste plaats een recreatieve Taekwondoclub maar willen de leden die willen zodanig opleiden in het olympische sparren dat ze in staat zijn om bij de senioren met kans op succes deel te nemen aan Europese – Wereld – en Olympische kampioenschappen.
    Dit derde punt van onze missie vloeit weer voort uit onze 2 vorige punten. De ledenwerving van onze club wordt zeer bewust gericht op jonge kinderen vanaf 5 jaar. De spreekwoordelijke uitzondering niet te na gesproken begint niemand van deze kinderen met de bedoeling om de nieuwe Jaouad Achab te worden. De interesse voor het olympische sparren moet dus opgewekt worden. Naast de algemene basisopleiding Taekwondo, o.m. verbeteren van de motoriek, correcte traptechniek aanleren, het martial arts aspect inclusief de discipline die hoort bij deze sport, proberen we via onze clubcultuur bij onze jonge leden de interesse voor het Olympische sparren op te wekken.

 

Onze ambities met de club uitdrukken in missiepunten zorgt ervoor dat alle leidinggevenden binnen onze club weten in welke richting we werken en nog belangrijker dat iedereen het belang van zijn rol in het geheel kent.
Dit vormt de basis voor de uitbouw van een eigen clubcultuur. We kozen hiervoor de slagzin Creating Diamonds geïnspireerd op de naam van onze club Keumgang wat afgeleid is van het Koreaanse Keumgangsan of Diamantberg. Diamant heeft hier de betekenis van onoverwinnelijk, ook onverbiddelijk, onverzettelijk. Diamant is het hardste natuurlijke materiaal op aarde. Vanuit deze eigenschappen trekken we de analogie naar het maken van sterke karakters die ernaar streven om hun persoonlijke doelen te bereiken in het leven en weerbaar zijn tegen de vele moeilijkheden binnen het leven.

Een nieuw logo en opvallende clubkleur dragen ertoe bij dat elke betrokkene zich gemakkelijk kan indentificeren met het concept. Maar ze zijn onvoldoende om er op het terrein resultaten mee te halen. Het echte werk gebeurt dan ook door elke dag en elke training stappen vooruit te zetten in de richting van de doelen die we als trainersstaf en bestuur samen bepaald hebben.

Kiezen voor sparren doet een lid in onze club uit eigen beweging. Dit is een belangrijk eerste gegeven richting een proces dat gebaseerd is op intrinsieke motivatie en ownership. Zij die zich willen toeleggen op het sparren komen op eigen initiatief naar de instroomsparringtrainingen.  Deze instroomtrainingen zijn niet leeftijdsgebonden, iedereen van welke leeftijd en welk niveau ook is er welkom.
Tegelijk met deze instroomtrainingen gaat ook een training voor de gevorderden door. De instromers kunnen zo niet alleen zien wat het sparren voor gevorderden inhoudt ze pikken ook het snelst en makkelijkst zaken op van hun leeftijdsgenoten die al langer bezig zijn. Je stimuleert er ook de ambitie mee om bij de groep van de gevorderden te raken

Spreekt een lid de ambitie uit om deel te nemen aan een regionale wedstrijd dan kan dat op voorwaarde dat hij/zij gedurende minimaal 1,5 maand voor die wedstrijd 2 keer per week een specifieke sparringtraining volgt.
De eerste deelname aan een wedstrijd is een stap in het onbekende en voor ieder lid en diens ouders een emotioneel ingrijpende gebeurtenis. De eerste maal in een zaal komen met al die apparatuur, refs die ze niet kennen, tegenstanders waar ze niets over weten, de weging, de opwarming waar veel mensen staan op te kijken. De emoties wanneer de medeclubleden kampen en uiteraard de eigen kamp. Het komt binnen. De opvang door het team, coach(es) medeclubleden, andere ouders e.a. is dan zeer belangrijk. We briefen daarom onze leden vooraf over wat mee te brengen, tijdstip dat ze aanwezig moeten zijn. De informatie over het wedstrijdverloop, wanneer ze aan de beurt zijn, wat van hen verwacht wordt, wanneer ze moeten eten, wanneer ze zich moeten opwarmen, het supporteren voor de medeclubleden de clubleden die voor hen supporteren, dat gebeurt on the spot.

Wanneer de eerste kennismaking met wedstrijden de ambitie doet ontstaan om zich verder te ontwikkelen in het olympische sparren dan wordt het betrokken lid samen met zijn ouders geïnformeerd over wat de club kan bieden maar ook wat er van het lid aan trainingsinspanningen gevraagd wordt. We leggen hen uit wat de leerlijnen zijn die dienen gevolgd te worden om de door hen uitgesproken ambitie te realiseren.

De zelfgekozen ambities en de bereidheid bij de leden om die te realiseren bepalen dus de intensiteit waarmee de trainers met hen aan de slag gaan. Wij kiezen er bewust voor om individuele leden een verschillende begeleiding te geven.
Eerlijkheid is het Key-woord binnen de clubcultuur die wij voor ogen hebben.
Wij leren onze leerlingen van bij de start dat je ambities in het Olympische sparren alleen kan realiseren als je aan talent – waar ze zelf geen verdienste aan hebben – vooral inzet en de bereidheid om de eigen grenzen te verleggen dient te koppelen, in eerste instantie tijdens de trainingen en in 2de instantie op de wedstrijden.
Op die manier worden onze leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Zij en zij alleen bepalen welke trainingsinspanningen ze willen leveren en ipso facto welke graad van begeleiding ze verdienen.

Selecties voor wedstrijden, hoger dan het regionale niveau, maken wij op basis van het wekelijks aantal trainingen die men vol maakt en de mentaliteit die getoond wordt op de trainingen en voorgaande wedstrijden. Medailles zijn bij selecties voor wedstrijden ondergeschikt aan de wijze waarop getraind wordt en er op de voorgaande wedstrijden gekampt wordt. Zonder uit het oog te verliezen dat de atleten in de zone van naaste ontwikkeling werken. Over of onder het eigen kunnen werken leidt vaak tot vroegtijdige drop-out of in gevechtssport zelfs tot onveilige situaties.

Deze werkwijze vraagt een voortdurende respectvolle en positieve open communicatie tussen de trainer en de leden. Waarbij de leden weten dat ze het recht hebben om fouten te maken maar wel op voorwaarde dat ze lering willen trekken uit de gemaakte fouten.

Het zou gemakkelijker werkbaar zijn om voor alle selecties objectieve criteria te gebruiken, bv. medailles. Op alle andere manieren kunnen selecties gecontesteerd worden, zeker in een maatschappij waarin vakgebonden autoriteit steeds minder aanvaard wordt. Ik weiger echter, zeker voor jonge spelers met een resultaatsgerichte selectiecultuur te werken. Ik moet in staat geacht worden om het juiste pad uit te stippelen voor elke atleet, met een constante balans tussen de heersende waarden, ambities, vaardigheden en het programma dat elke unieke atleet volgt. De moeilijkheid om zulke procesgerichte aanpak uit te leggen aan elke betrokkene is part of the job. Ik als trainer, zal vooral een goede stimulator moeten zijn en voor mezelf een status opbouwen van gelijk te hebben in de genomen beslissingen. Het landelijke en Europese succes bij vele van onze atleten boost op deze manier niet enkel onze clubcultuur, maar maakt mijn taak ook gemakkelijker om mezelf te kunnen verklaren en me te focussen op wat echt belangrijk is, het proces van de atleet.

Van bij de start is de opleiding binnen onze club gericht op een carrière als topsporter binnen taekwondo. Resultaten op jeugdwedstrijden van welk niveau ook zijn geen doel op zich maar wel een noodzakelijke stimulans voor onze leden om de weg die lang en moeilijk is en veel inspanningen en opofferingen eist verder te zetten. Er is geen garantie op succes maar iedereen die er wil voor werken bieden wij de kans om zijn of haar droom te realiseren. Elk lid dat zich ten volle inspant om het maximum uit zijn talenten te halen verdient en krijgt binnen onze club het volste respect. Slagen ze er niet in om op het hoogste niveau resultaten te boeken, ze hebben met zekerheid karakter, doorzettingsvermogen en inzet getoond. Ze hebben hun persoonlijkheid ontwikkeld en vaardigheden ontwikkeld die hen in het latere leven van pas zullen komen. Ze zijn een beetje meer “diamant” geworden, geproduceerd onder een bepaalde druk. Druk die nodig is om atleten aan te zetten buiten de comfortzone van de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden te bewegen.

Bijna dagelijks trainen, vele dingen die je leeftijdsgenoten wel doen moeten laten voor je sport, op je voeding letten, je sport en je school leren combineren waardoor er daarbuiten vaak geen tijd voor iets anders overblijft, dat hou je alleen vol wanneer je iets graag doet, wanneer je plezier beleeft aan wat je doet en aan waar je het voor doet.
Amusement, fun, inspanning afgewisseld met ontspanning, ruimte voor eigen creativiteit, een fijne trainingsgroep, vrienden en vriendinnen om plezier mee te maken. Met een fijne groep door Europa reizen. Vrienden en vriendinnen die je opvangen als het moeilijk gaat. Vrienden en vriendinnen om op te vangen als die het moeilijk hebben. Dat alles vormt het fundament van onze clubcultuur. De kans dat je financieel rijk wordt met Taekwondo is in België onbestaande. Plezier beleven aan de tijd dat je sparatleet bent is dus het allerbelangrijkste.

In het opleidingstraject dat wij voor ogen hebben moeten ook de ouders betrokken worden. Hun kind kan de hiervoor omschreven ambities enkel met kans op succes nastreven wanneer de ouders zich hier mee ten volle achter zetten. De ambities van hun kind hebben een serieuze impact op het gezinsleven en op termijn ook op het sociale leven van de ouders. Daarom houden wij hen constant op de hoogte over wat het door hun kind gekozen leertraject inhoudt en welke rol zij hierin hebben. Het sportieve is en blijft uitsluitend mijn taak. Zulke sterke betrokkenheid tussen trainers en ouders heeft zijn moeilijkheden, maar toch vooral sterktes. Communicatie op basis van respect, gelijkheid en oprechtheid is erg belangrijk. Men moet altijd beseffen dat het doel gemeenschappelijk is. De positie en kennis van waaruit er gedacht wordt is gewoon erg verschillend. Het grote doel moet zijn om een vertrouwensband met de ouders op te bouwen en van hieruit het intensieve opleidingsproject te ondersteunen ten goede van de atleet / zoon / dochter.


Enthousiaste en betrokken ouders vormen een enorm potentieel voor een sportclub. Door de jaren heen hebben wij tal van activiteiten, zoals een internationaal sparringtornooi over 2 dagen, een internationale sparringstage van meerdere dagen, een groot bandexamenfeest e.a. uitgebouwd. Dit is enkel en alleen mogelijk geweest omdat voor al de andere aspecten buiten het sportieve, waar ik met onze trainers voor verantwoordelijk ben, wij de ouders van onze leden met hun diverse al dan niet professionele kwaliteiten, de ruimte en autonomie gegeven hebben om deze dermate in te vullen dat onze evenementen zeer succesvol zijn. Onze ouders spelen dus een cruciale rol in deze evenementen die ons mee op de Europese taekwondokaart gezet hebben.

Clubcultuur omvat inderdaad ook het beeld dat de buitenwereld van onze club heeft. Onze leden en hun ouders moeten trots zijn dat zij onze clubkleuren kunnen dragen. Trots kan je enkel zijn wanneer die clubkleuren verbonden zijn aan een sterke teamgeest en dat team op een correcte manier succesvol is. Op wedstrijden verwachten wij dat onze leden tijdig aanwezig zijn om te supporteren voor de eerste kamper die aantreedt en dat ze nog allemaal aanwezig zijn wanneer de laatste kamper zijn wedstrijd afsluit. Onze leden dienen respect te tonen voor de tegenstander en diens coach, voor de refs, voor de vrijwilligers van de organisator. Wij verwachten dat onze leden en ouders enkel op een positieve manier supporteren.

Het laatste maar zeer belangrijke element om een sterke clubcultuur uit te bouwen realiseerden we dit jaar. In mei konden we onze droom van jaren realiseren door onze eerste training in onze nieuwe eigen Dojang te organiseren.
Via onze marketing heeft deze dojang onze naamsbekendheid in de Europese taekwondowereld versterkt.
Deze volledig voor Taekwondo uitgeruste dojang ondersteunt ons streven om onze leden in de meeste optimale omstandigheden te laten trainen. Deze Dojang zorgt nu reeds een enorm positief gevoel van onze leden tijdens de trainingen. It’s our second home where we meet our second family.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in onze privacystatement.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemde privacy verklaring